Wondwijs

Momenteel staat er nog geen nieuwe opleiding door Wondwijs gepland. 

Volgende thema's kwamen reeds aan bod:

  • Decubitus
  • Wondverbanden in de chronische wondzorg
  • Compressietherapie
  • Negatieve druktherapie