In verbinding met je zorgvrager

Wanneer: 
Dinsdag 5 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Thema: 
Zorg voor mensen met beperkingen, Geestelijke gezondheidszorg
Soort vorming: 
Workshop
Kostprijs: 
€40

Tijdens deze interactieve workshop staan we onder meer stil bij mentaliseren, dit vooral binnen de sector geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met een beperking. Mentaliseren of emotioneel begrijpen bevordert immers de relationele verbinding.

Hoe kun je als zorgverlener inzetten op wederzijdse emotionele beschikbaarheid? De mate waarin je je emotioneel opstelt, is nauw verbonden met gehechtheid in relaties. Wat is het effect van de gehechtheid op de zorgrelatie: individueel en in team.

De mate van kunnen mentaliseren en je bijgevolg emotioneel beschikbaar op te stellen, wordt beïnvloed door stress en spanning. Morele stress is een belangrijk aandachtspunt in de zorg en de dagelijkse begeleiding. We staan kort stil bij het begrip morele stress en hoe je je eigen morele stress kan hanteren.

Deze workshop is toegankelijk voor alle verpleegkundigen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en mensen met een beperking.

Contacteer ons