Conflicthantering

Wanneer: 
Donderdag 28 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Thema: 
Zorg voor mensen met beperkingen, Geestelijke gezondheidszorg, Ouderenzorg, Ziekenhuiszorg
Soort vorming: 
Workshop
Kostprijs: 
€40

Deze workshop geeft je inzicht in de principes van conflicthantering en helpt je door middel van concrete handvaten om conflictsituaties op een constructieve manier aan te pakken.

In de workshop vertrekken we vanuit de communicatietheorie en leren we inzetten op verbindend communiceren. We ondersteunen de betrokkenen in het luisteren naar elkaar. We vertrekken hierbij vanuit de verkenning van de bekommernissen van de mensen: wat zijn wensen, behoeftes, betrachtingen, kwetsuren, ... die achter hun standpunt schuilen om zo overeenstemming te vinden in de gestelde doelen. Zo creëren we de ruimte waarbinnen mensen in open dialoog tot oplossingen kunnen komen.

In het contextuele denkkader vinden we de grondhouding van meerzijdige partijdigheid terug. Hoe kunnen we deze grondhouding actief inzetten in conflictsituaties.

We gaan actief aan de slag met diverse praktijksituaties om zo een vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk.

Contacteer ons