Vormingen binnen het thema Geestelijke gezondheidszorg

In verbinding met je zorgvrager

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 5 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Het wezenlijke van de zorg is het persoonlijke contact van de ene mens tegenover de ander. Hoe kunnen we binnen de zorg ten volle inzetten op deze verbinding tussen zorgverlener en zorgvrager?

Conflicthantering

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Donderdag 28 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
In elke relatie komen conflicten voor. Dit geldt zowel in privé relaties als in werkgerelateerde relaties. Gelukkig lukt het meestal om die conflicten op te lossen door ze uit te praten. Wanneer een conflict blijft bestaan, raakt de relatie en samenwerking verstoord. In de interactieve workshop leren we anders kijken naar een conflict. Anders kijken brengt andere oplossingsmogelijkheden! Mensen in een conflictsituatie nemen snel een welbepaald standpunt in en zien dit als enige oplossing. Hierdoor kunnen conflictsituaties muurvast komen te zitten in een strijd om het gelijk.

Goede communicatie: de sleutel voor efficiënt teamwork

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 3 mei '22
Duur: 
13.30 - 17.00
Goede communicatie bevordert en versterkt een positief werkklimaat, het zelfvertrouwen en de creativiteit van de teamleden, en aldus de motivatie en productiviteit van het team.